640/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i tullagen (1466/1994) mellanrubriken före 21 §, 21—23, 23 a—23 e, 24, 26, 26 a och 27 § samt 28 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, mellanrubriken före 21 §, 21, 23 c och 26 a § samt 28 § 2 mom. i lag 961/2012, 22 § delvis ändrad i lagarna 690/2009 och 961/2012, 23 § i lagarna 1104/1998 och 961/2012, 23 a § i lagarna 774/2003, 961/2012 och 1150/2013, 23 b § i lagarna 1104/1998, 905/2005, 1213/2006 och 961/2012, 23 d § i lagarna 774/2003 och 961/2012, 23 e § i lag 500/2014, 24 § i lagarna 774/2003, 1213/2006, 690/2009 och 961/2012, 26 § i lagarna 1104/1998, 241/2001, 774/2003, 983/2007, 564/2011 och 961/2012, 27 § i lagarna 241/2001 och 961/2012 samt 28 § 1 mom. delvis ändrat i lagarna 774/2003, 983/2007, 533/2010, 961/2012 och 430/2014.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014
FvUB 54/2014
RSv 341/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.