637/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagen beslut

ändras i utsökningsbalken (705/2007) 3 kap. 70 § 1 mom. 6 punkten som följer:

3 kap.

Allmänna bestämmelser om förfarandet

70 §
Förundersökningsmyndigheter och vissa andra myndigheter samt domstolar

En utsökningsmyndighet får i enskilda fall på begäran ur en handling som finns hos utsökningsmyndigheten lämna ut svarandens identifieringsuppgifter och kontaktinformation samt uppgifter om svarandens ekonomiska ställning och verksamhet till


6) Tullen för utförande av uppgifter i enlighet med tullagen (1466/1994),Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014
FvUB 53/2014
RSv 339/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.