636/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 6 § i lagen om stämningsmän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stämningsmän (505/1986) 6 §, sådan den lyder i lagarna 1263/1994, 1259/1999 och 449/2011, som följer:

6 §
Andra som har rätt att verkställa delgivning

Berättigad att, så som stämningsman, verkställa stämning och delgivning är

1) polisman, åklagare, utmätningsman, notarius publicus, gränsbevakningsman samt anhållningsberättigad tullman eller till uppgiften förordnad annan tullman,

2) tjänsteman som har förordnats härtill av chefen för en domstol, ett utsökningsverk, ett häradsämbete, utsökningsavdelningen vid häradsämbete eller en polisinrättning och som är anställd vid myndigheten,

3) fängelsedirektör eller tjänsteman vid fängelse vilken förordnats härtill av fängelsedirektören, när en myndighet begär det och den som ska stämmas eller med vilken delgivning ska ske är en fånge, samt

4) inom försvarsmakten de tjänstemän som förordnats härtill av kommendören för en truppavdelning eller med denne jämställbar förman, när en myndighet begär det och den som ska stämmas eller med vilken delgivning ska ske lyder under 45 kap. i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om en polismans, gränsbevakningsmans och tullmans skyldighet att verkställa delgivningar utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014
FvUB 53/2014
RSv 339/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.