629/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 11 kap. 8 § i förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förundersökningslagen (805/2011) 2 kap. 1 § 2 mom. samt 11 kap. 8 § som följer:

2 kap.

Vilka som deltar i förundersökning

1 §
Myndigheterna vid förundersökning

Förundersökningsmyndigheter är förutom polisen även gränsbevaknings-, tull- och militärmyndigheterna, enligt vad som föreskrivs om deras förundersökningsbefogenheter i gränsbevakningslagen (578/2005), lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) och lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014).


11 kap.

Särskilda bestämmelser

8 §
Rätt att få information av en myndighet samt av en privat sammanslutning och av en privatperson

I 4 kap. 2 och 3 § i polislagen och i 2 kap. 14 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen finns bestämmelser om rätt att av en myndighet samt av en privat sammanslutning och av en privatperson får information som behövs för utredning av brott.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014
FvUB 53/2014
RSv 339/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.