617/2015

Helsingfors den 21 maj 2015

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i förordningen om registerförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om registerförvaltningen (248/1996) 4 § 2 mom. och 5 § 2 mom., sådana de lyder, 4 § 2 mom. i förordning 1065/1999 och 5 § 2 mom. i förordning 328/2012, som följer:

4 §
Magistraternas uppgifter

Magistraterna är förmyndarmyndigheter och sköter allmänna förvaltningsuppgifter och serviceuppgifter enligt vad som bestäms särskilt om dem.


5 §
Styrgruppen för magistraterna

I styrgruppen finns representanter för finansministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, Befolkningsregistercentralen, Konkurrens- och konsumentverket, enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland, magistraterna samt de organisationer som representerar magistraternas personal.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

Helsingfors den 21 maj 2015

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Mika Kotala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.