613/2015

Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000) och 9 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999), av dem den sist nämnda paragrafen sådan den lyder i lag 970/2014:

1 §
Ambassader

Finland har en ambassad i följande stater: Afghanistan (Kabul), Algeriet (Alger), Amerikas förenta stater (Washington), Argentina (Buenos Aires), Australien (Canberra), Belgien (Bryssel), Brasilien (Brasília), Bulgarien (Sofia), Chile (Santiago de Chile), Cypern (Nicosia), Danmark (Köpenhamn), Egypten (Kairo), Estland (Tallinn), Etiopien (Addis Abeba), Frankrike (Paris), Förenade arabemiraten (Abu Dhabi), Grekland (Aten), Heliga Stolen (Vatikanstaden), Indien (New Delhi), Indonesien (Jakarta), Irak (Bagdad), Iran (Teheran), Irland (Dublin), Island (Reykjavik), Israel (Tel Aviv), Italien (Rom), Japan (Tokyo), Kanada (Ottawa), Kazakstan (Astana), Kenya (Nairobi), Kina (Peking), Republiken Korea (Söul), Kosovo (Pristina), Kroatien (Zagreb), Lettland (Riga), Libanon (Beirut), Litauen (Vilnius), Malaysia (Kuala Lumpur), Marocko (Rabat), Mexiko (Mexiko City), Moçambique (Maputo), Namibia (Windhoek), Nederländerna (Haag), Nepal (Katmandu), Nigeria (Abuja), Norge (Oslo), Peru (Lima), Polen (Warszawa), Portugal (Lissabon), Rumänien (Bukarest), Ryssland (Moskva), Saudiarabien (Riad), Schweiz (Bern), Serbien (Belgrad), Singapore (Singapore), Spanien (Madrid), Storbritannien och Nordirland (London), Sverige (Stockholm), Sydafrika (Pretoria), Syrien (Damaskus), Tanzania (Dar es Salaam), Thailand (Bangkok), Tjeckien (Prag), Tunisien (Tunis), Turkiet (Ankara), Tyskland (Berlin), Ukraina (Kiev), Ungern (Budapest), Vietnam (Hanoi), Zambia (Lusaka) och Österrike (Wien).

2 §
Ständiga representationer och särskilda representationer

Finland har en ständig representation vid följande internationella organisationer och samarbetsorgan: Europarådet (Strasbourg), Europeiska unionen (Bryssel), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Paris) och Förenta Nationerna (New York) samt Förenta Nationerna, Världshandelsorganisationen och övriga internationella organisationer i Genève (Genève).

3 §
Övriga diplomatiska beskickningar

Finland har ett förbindelsekontor i Bogota (Colombia), Minsk (Vitryssland), Ramallah (de palestinska områdena) och Yangon (Myanmar).

4 §
Konsulat

Finland har ett generalkonsulat som förestås av en utsänd tjänsteman på följande orter: Los Angeles och New York (Amerikas förenta stater), Hongkong och Shanghai (Kina) samt S:t Petersburg (Ryssland).

Separata enheter som hör till ett generalkonsulat finns på följande orter: Murmansk och Petrozavodsk (generalkonsulatet i S:t Petersburg). Dessutom har Finland ett konsulärt kontor i Manila (Filippinerna).

5 §
Ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen

Bestämmelser om ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen finns i 9 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999).

I tabellbilagan anges de i 9 § 1 mom. i lagen om konsulära tjänster avsedda beskickningar som tillhandahåller alla konsulära tjänster eller en del av de konsulära tjänsterna i en behörig beskicknings ställe.

Utrikesministeriet medverkar vid prövningen av och vid beslut om visumansökningar.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet (541/2006).

Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Bilaga

ORDNANDET AV KONSULÄRA TJÄNSTER1 I UTRIKESFÖRVALTNINGEN

Finlands beskickningar som tillhandahåller konsulära tjänster Finlands beskickning som tillhandahåller konsulära tjänster, om en annan än placeringsortens beskickning Konsulära tjänster som överförts och tillhanda-hålls av någon annan än placeringsortens beskickning
1 Afghanistan, Kabul Indien, New Delhi Ärenden som gäller uppehållstillstånd
2 Algerien, Alger
3 Amerikas förenta stater, Washington
4 Amerikas förenta stater, New York
5 Amerikas förenta stater, Los Angeles
6 Argentina, Buenos Aires
7 Australien, Canberra
8 Belgien, Bryssel
9 Brasilien, Brasília
10 Bulgarien, Sofia
11 Chile, Santiago de Chile
12 Cypern, Nicosia
13 Danmark, Köpenhamn
14 Egypten, Kairo
15 Estland, Tallinn
16 Etiopien, Addis Abeba
17 Filippinerna, Manila
18 Frankrike, Paris
19 Förenade arabemiraten, Abu Dhabi
20 Grekland, Aten
21 Heliga Stolen, Vatikanstaden Italien, Rom Konsulära tjänster

1 Med konsulära tjänster avses de konsulära uppgifter enligt artikel 5 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 50/1980) som Finlands beskickningar kan sköta för att bistå enskilda eller sammanslutningar eller för att bevaka deras intressen och rättigheter och som med stöd av lagen om konsulära tjänster (498/1999) eller annan lagstiftning hör till utrikesförvaltningens uppgifter. Beskickningarnas viseringsarrangemang omfattas inte av förordningen. Tjänster till nödställda och andra motsvarande konsulära tjänster tillhandahålls dock av den beskickning som på grund av situationens allvar och brådskande natur förutsätts tillhandahålla tjänsterna.

22 Indien, New Delhi
23 Indonesien, Jakarta
24 Irak, Bagdad Turkiet, Ankara Konsulära tjänster
25 Iran, Teheran
26 Irland, Dublin
27 Island, Reykjavik
28 Israel, Tel Aviv
29 Italien, Rom
30 Japan, Tokio
31 Kanada, Ottawa
32 Kazakstan, Astana
33 Kenya, Nairobi
34 Kina, Peking
35 Kina, Shanghai
36 Kina, Hongkong
37 Republiken Korea, Söul
38 Kosovo, Pristina
39 Kroatien, Zagreb
40 Lettland, Riga
41 Libanon, Beirut Turkiet, Ankara Konsulära tjänster
42 Litauen, Vilnius
43 Malaysia, Kuala Lumpur
44 Marocko, Rabat
45 Mexiko, Mexiko City
46 Moçambique, Maputo
47 Namibia, Windhoek
48 Nederländerna, Haag Belgien, Bryssel Konsulära tjänster
49 Nepal, Katmandu
50 Nigeria, Abuja
51 Norge, Oslo
52 Peru, Lima
53 Polen, Warsawa
54 Portugal, Lissabon
55 Rumänien, Bukarest
56 Ryssland, Moskva
57 Ryssland, S:t Petersburg
58 Ryssland, Petrozavodsk
59 Ryssland, Murmansk
60 Saudiarabien, Riad
61 Schweiz, Bern
62 Serbien, Belgrad
63 Singapore, Singapore
64 Spanien, Madrid
65 Storbritannien och Nordirland, London
66 Sverige, Stockholm
67 Sydafrika, Pretoria
68 Syrien, Damaskus Turkiet, Ankara Konsulära tjänster
69 Tanzania, Dar es Salaam
70 Thailand, Bangkok
71 Tjeckien, Prag
72 Tunisien, Tunis
73 Turkiet, Ankara
74 Tyskland, Berlin
75 Ukraina, Kiev
76 Ungern, Budapest
77 Vietnam, Hanoi
78 Zambia, Lusaka
79 Österrike, Wien

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.