582/2015

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § och 2 § 1, 3 och 4 punkten i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013) som följer:

1 §
Verksamhetsområde

Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogik. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Utvärderingscentret verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

2 §
Uppgifter

Utvärderingscentret har till uppgift att

1) i enlighet med den utvärderingsplan som avses i 5 § utvärdera utbildningen och småbarnspedagogiken samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar småbarnspedagogik, utbildning eller undervisning och av högskolornas verksamhet,


3) stödja dem som ordnar småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring,

4) utveckla utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogik, ochDenna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 341/2014
KuUB 29/2014
RSv 357/2014

  Helsingfors den 8 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.