533/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräk-ningskriterierna för universitetens basfinansiering

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för universitetens basfinansiering (182/2012) 1 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 526/2014, som följer:

1 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

I den enkät för studierespons som avses i 1 mom. 8 punkten ska studerande som avlagt de studier som ingår i lägre högskoleexamen och, inom utbildningsområden där det inte finns någon lägre högskoleexamen, studerande som inlett sina studier tre år dessförinnan besvara påståendena enligt punkt 4 i bilagan. Svaren på påståendena poängsätts enligt punkt 5 i bilagan.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Helsingfors den 23 april 2015

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Laura Hansén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.