531/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) 4 § 4 mom. som följer:

4 §

För deltagande i ett sådant lämplighetsprov som avses i 8 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), i det förhör som avses i 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller i det förhör som avses i bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tas det ut avgift enligt följande:

1) för de yrkesprov, teoriprov och praktiska prov som förutsätts för beviljande av rätt att utöva tandläkaryrket uttas kostnaderna för anordnandet av provet, dock sammanlagt högst 2 200 euro,

2) för de yrkesprov, teoriprov och praktiska prov som förutsätts för beviljande av rätt att utöva yrket som läkare, veterinär eller specialveterinär uttas kostnaderna för anordnandet av provet, dock sammanlagt högst 2 400 euro,

3) för lämplighetsprov för andra yrkesutbildade personer uttas kostnaderna för anordnandet av provet, dock sammanlagt högst 500 euro.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Helsingfors den 23 april 2015

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Immo Aakkula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.