527/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av 43 och 44 a § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i reglementet för statsrådet (262/2003) 43 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i förordning 520/2011, samt

ändras rubriken för 44 a § samt 44 a § 1 mom, sådana de lyder i förordning 1401/2004, som följer:

44 a §
Utnämningen av statssekreterare och statssekreterarnas ansvarsområde

Utnämningen av statssekreterare föredras från statsrådets kansli. En statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod förordnas att vara verksam i de ministerier där ministern har förordnats att behandla ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

De i 43 § 1 mom. 2 punkten avsedda tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som har ledigförklarats före ikraftträdandet av denna förordning tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet förordningen.

Helsingfors den 23 april 2015

Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Antti Rinne

Lagstiftningsråd
Sanna Helopuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.