525/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 1 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 1 § 1 mom. 27 punkten, sådan den lyder i lag 982/2012, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnader i fråga om sådana uppgifter för kommunerna (statsandelsåliggande) om vilka det föreskrivs i


27) lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015),Denna lag träder i kraft den 1 december 2015. 

RP 339/2014
ShUB 53/2014
RSv 365/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.