521/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om upphävande av de bestämmelser i den upphävda lagen on djursjukdomar som förblivit i kraft

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i den upphävda lagen om djursjukdomar (55/1980) det inledande stycket och 9 punkten i 12 § 1 mom. samt 12 § 2—4 mom., 12 f § och 15 § 5 mom., sådana de lyder i lag 303/2006, vilka förblivit i kraft med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

RP 235/2014
JsUB 32/2014
RSv 344/2014

Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.