497/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 1 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen (558/2009) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 414/2012, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

De universitet som avses i 2 mom. 1—12 punkten är offentligrättsliga inrättningar (offentligrättsliga universitet). På Aalto-universitetet och Tammerfors tekniska universitet (stiftelseuniversitet) tillämpas utöver denna lag även stiftelselagen (487/2015).Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014
LaUB 20/2014
RSv 276/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.