439/2015

Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015

Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 87 § 3 mom. i informationssamhällsbalken (917/2014):

1 §
Minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse

Minimihastigheten för den inkommande trafiken ska för en sådan ändamålsenlig internetförbindelse som avses i 87 § 2 mom. i informationssamhällsbalken vara 2 Mbit/s.

Trots vad som bestäms i 1 mom. kan internetförbindelsens genomsnittliga minimihastighet för inkommande trafik vara 1,5 Mbit/s under en mätperiod på 24 timmar och 1 Mbit/s under vilken som helst mätperiod som varar 4 timmar.

Den minimihastighet för en ändamålsenlig internetförbindelse som avses i 1 mom. bedöms på nytt år 2017 i syfte att uppnå den mål nivå på 10 Mbit/s som uppställts för år 2021.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2015.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster (1163/2014).

  Helsingfors den 16 april 2015

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Överinspektör
Tanja Müller

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.