436/2015

Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015

Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer (902/2014):

1 §

Den i Helsinfors den 29 januari 2014 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer träder i kraft den 10 maj 2015 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 15 oktober 2014 och av republikens president den 7 november 2014. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 10 april 2015.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer (902/2014) träder i kraft den 10 maj 2015. Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2015.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 34/2015)

  Helsingfors den 16 april 2015

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Räddningsöverinspektör
Veli-Pekka Hautamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.