414/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om upphävande av 63 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 63 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), sådan paragrafen lyder i lag 1405/2010.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 268/2014
RvUB 55/2014
RSv 348/2014

Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.