402/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av 8 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation (633/2010) 8 § 2 mom. som följer:

8 §
Behandling av påföljdsutredningen i domstol

Domstolen ska ge den socialmyndighet som är förtrogen med den unge brottsmisstänktes situation samt den tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten som har sammanställt påföljdsutredningen eller en person som bistår den tjänstemannen tillfälle att bli hörd i domstolen vid behandlingen av brottmålet mot den unge.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 215/2014
LaUB 18/2014
RSv 260/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.