397/2015

Utfärdad i Helsingfors 10 april 2015

Lag om ändring av 40 § i lagen om övervakad frihet på prov

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om övervakad frihet på prov (629/2013) 40 § 2 mom. som följer:

40 §
Ändringssökande

Vid behandlingen av begäran om omprövning och besvär iakttas i övrigt 20 kap. 3—9 § i fängelselagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 45/2014
LaUB 17/2014
RSv 255/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.