381/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 2 a kap. 9 § 3 mom., sådant det lyder i lag 475/2008, som följer:

2 a kap.

Om böter, förvandlingsstraff och ordningsbot

9 §
Ordningsbotsförseelser

Ordningsbot kan också bestämmas som påföljd för ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet enligt avfallslagen (646/2011) samt för försummelse att betala fiskevårdsavgift enligt lagen om fiske (379/2015) eller för försummelse att inom föreskriven tid uppvisa ett bevis på att sådan avgift har betalats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 192/2014
JsUB 31/2014
RSv 353/2014

Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.