363/2015

Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statrådets beslut

ändras i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) 3 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 571/2009, som följer:

3 §

Förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen ges 6—10-åriga barn under minst 900 timmar och äldre under minst 1000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att flytta över till den grundläggande utbildningen eller förskoleundervisning innan ovan nämnda timantal har uppnåtts om han har förutsättningar att följa den grundläggande utbildningen eller förskoleundervisningen.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

  Helsingfors den 9 april 2015

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Undervisningsråd
Heli Nederström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.