362/2015

Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015

Statsrådets fördordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om pass

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets fördordning om pass (373/2013) 1 och 2 § som följer:

1 §
Namnteckning i specialsituationer

Om sökanden inte är skrivkunnig eller är saknar förmåga att ge ett namnteckningsprov på grund av skada, sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak, dras ett streck i passet för att ersätta namnteckningen.

2 §
Vårdnadshavarnas samtycke

Till en minderårig sökandes passansökan ska fogas ett skriftligt och specificerat samtycke av de vårdnadshavare som inte är personligen närvarande när ansökan lämnas in eller som inte har anhängiggjort ansökan på elektronisk väg för den minderåriges del.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2015.

  Helsingfors den 9 april 2015

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Elina Rydman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.