349/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om elektroniska recept

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om elektroniska recept (485/2008) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Förnyelse av elektroniska recept

Ett elektroniskt recept kan förnyas under 28 månader efter det att det ursprungliga receptet förskrevs och uppgifterna i det recept som ska förnyas kan användas som underlag. Den patientanvisning som getts i samband med det ursprungliga elektroniska receptet gäller även det förnyade elektroniska receptet. Patienten kan dock i samband med förnyelsen få en utskrift av en ny patientanvisning eller vid apoteket få en utskrift av uppgifter om det förnyade receptet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 

  Helsingfors den 26 mars 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.