343/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) 10 § 1 mom. som följer:

10 §
Övergångsbestämmelser

De funktionsdugliga avloppsvattensystem som fanns på en fastighet den 1 januari 2004 och som inte uppfyller kraven enligt 3 § i denna förordning ska senast den 15 mars 2018 överensstämma med denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015

  Helsingfors den 26 mars 2015

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Lagstiftningsråd
Tuire Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.