330/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § i förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998) 7 § 1 mom. och 8 §, av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 800/2014 och 8 § sådan den lyder i förordning 1033/2011, som följer:

7 §
Bedömning av examensprestationer

Ett godkänt kunnande inom yrkesinriktade grundexamina bedöms med skalan berömligt (3), gott (2) och nöjaktigt (1). En del av en yrkesexamen eller specialyrkesexamen som ingår i valbara yrkesinriktade examensdelar i en yrkesinriktad grundexamen bedöms dock med skalan godkänd/underkänd.


8 §
Indragning av studierätten

Bestämmelsen om indragning av studierätten i 11 § 9 punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning tillämpas på studier som leder till följande yrkesexamina eller specialyrkesexamina:

1) inom det humanistiska och pedagogiska området: yrkesexamen och specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet samt yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom,

2) inom teknik och kommunikation: yrkesexamen för fordonskranförare, yrkesexamen för busschaufför, yrkesexamen i biltransport av trävaror, yrkesexamen för väktare, yrkesexamen för kombinationsfordonsförare, inom yrkesexamen i miljövård kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen, specialyrkesexamen för trafiklärare, yrkesexamen inom markanläggningsbranschen samt specialyrkesexamen för säkerhetsvakt,

3) inom naturbruk och miljöområdet: yrkesexamen för skogsmaskinsförare,

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: yrkesexamen för familjedagvårdare, yrkesexamen i fotvård, yrkesexamen i gipsning, yrkesexamen för obduktionspreparator, specialyrkesexamen för gipsningsmästare, specialyrkesexamen i psykiatrisk vård, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, yrkesexamen i arbete bland missbrukare, specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare, specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade, specialyrkesexamen i arbetslivsträning, specialyrkesexamen i äldreomsorg, yrkesexamen och specialyrkesexamen för massör, yrkesexamen i idrott samt yrkesexamen och specialyrkesexamen för tränare.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015. Bestämmelserna i 8 § träder dock i kraft först den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i 8 § i förordningen tillämpas på studerande som inlett studier för yrkesexamen för väktare, specialyrkesexamen för säkerhetsvakt eller kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen inom yrkesexamen i miljövård den 1 januari 2016 eller därefter.

  Helsingfors den 26 mars 2015

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Direktör
Mika Tammilehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.