293/2015

Urfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till polisförvaltningslagen (110/1992) en ny 15 j § som följer:

Bestämmelser om polismäns tjänsteställning
15 j §
Tillsättande av en tjänst som polisman utan att tjänsten förklaras ledig att sökas

En tjänst som äldre konstapel, äldre kriminalkonstapel och yngre konstapel kan tillsättas utan att den förklaras ledig att sökas.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 298/2014
FvUB 50/2014
RSv 323/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.