292/2015

Urfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 4 § i lagen om Naturresursinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Naturresursinstitutet (561/2014) 4 § som följer:

4 §
Utnämning av generaldirektören

Generaldirektören utnämns av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 298/2014
FvUB 50/2014
RSv 323/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.