291/2015

Urfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om upphävande av 8 § i lagen om Lantmäteriverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 8 § i lagen om Lantmäteriverket (900/2013).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 298/2014
FvUB 50/2014
RSv 323/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.