266/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 15 § 2 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 542/2012, som följer:

15 §
Löntagares premiebetalningsskyldighet

Trots vad som bestäms i 1 mom. är följande personer inte betalningsskyldiga:


6) en familjevårdare som har ingått ett uppdragsavtal enligt 10 § i familjevårdslagen  (263/2015).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 256/2014
ShUB 48/2014
RSv 313/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.