260/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 15 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005), sådan paragrafen lyder i lag 1229/2013, ett nytt 3 mom. som följer:

15 §
Gränsbevakningsmän

Vad som i denna lag föreskrivs om gränsbevakningsmän tillämpas även på de gränsbevakningsmän som enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) utnämnts att sköta gränsbevakningsuppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

Lagen tillämpas på dem som vid ikraftträdandet står i anställningsförhållande enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering.

RP 105/2014
FvUB 39/2014
RS 249/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.