229/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 16 kap. 9 a § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 kap. 9 a § i strafflagen (39/1889), sådan paragrafen lyder i lag 902/1998, ett nytt 2 mom. som följer:

16 kap.

Om brott mot myndigheter

9 a §
Brott mot besöksförbud

Vid tillämpning av 1 mom. jämställs med besöksförbud en skyddsåtgärd som anmälts till informationssystemet för polisärenden med stöd av 4 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor (227/2015). Som brott mot besöksförbud anses inte kontakter som i enlighet med 3 § 4 mom. i lagen om besöksförbud (898/1998) har en saklig grund och är uppenbart behövliga.


Denna lag träder i kraft den 24 mars 2015.

RP 262/2014
LaUB 22/2014
RSv 281/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.