Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

225/2015

Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 3 § i statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014) ett nytt 7 mom. som följer:

3 §
Innehållet i planen

I valperiodens sista plan för de offentliga finanserna får avvikelse göras från skyldigheten enligt 2 mom. att ställa upp mål för det strukturella saldot inom de offentliga finanserna och för varje delområde samt från skyldigheten enligt 6 mom. att presentera nödvändiga specificerade åtgärder och deras beräknade ekonomiska konsekvenser för uppnående av målen för det strukturella saldot. I valperiodens sista plan för de offentliga finanserna ska det dock läggas fram uppskattningar om det strukturella saldot i de offentliga finanserna och för de delområden som avses i 1 mom. under de följande fyra åren.


Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2015.

  Helsingfors den 19 mars 2015

Finansminister
Antti Rinne

Budgetråd, biträdande budgetchef
Juha Majanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.