205/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av markanvändnings- och bygglagen (319/2011) 1 mom. i kraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011. Bestämmelsen i 71 a § blir dock tillämplig på affärer för specialvaror som kräver mycket utrymme först den 15 april 2017.Denna lag träder i kraft den 1 april 2015. 

RP 334/2014
EkUU 49/2014
MiUB 19/2014
RSv 289/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.