200/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av 19 och 20 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 19 § och 20 § 1 mom. som följer:

19 §
Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen

De uppgifter som föreskrivs för närings-, trafik- och miljöcentralen i denna lag sköts inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområden av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. De övriga närings-, trafik- och miljöcentraler vars verksamhetsområde gränsar till kusterna i Finlands havsområde ska ge handräckning inom sitt verksamhetsområde i samband med sådana inspektioner för att konstatera skadefall som avses i 11 § 3 mom. samt sådana inspektioner som avses i 16 §.

20 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av en fiskeriförsäkringsinrättning får begäras hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland på det sätt som anges i förvaltningslagen. Om ett ärende som gäller samma skadefall är anhängigt vid ett annat besvärsorgan eller en domstol, ska behandlingen av begäran om omprövning avbrytas till dess att ärendet i fråga har avgjorts.Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 353/2014
JsUB 30/2014
RSv 301/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.