192/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av 2 § i lagen om konsumenttvistenämnden

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007) en ny 5 a-punkt som följer:

2 §
Nämndens behörighet

Nämnden har till uppgift att ge rekommendationer om hur enskilda tvister bör lösas


5 a) i ärenden som gäller frigörande av säkerhet enligt 31 § i lagen om gruppbyggande (190/2015) oberoende av vilkendera parten i tvisten som för ärendet till nämnden,Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.

RP 228/2014
EkUB 24/2014
RSv 233/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.