189/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 27 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1511/2011, samt

fogas till lagen en ny 23 b § som följer:

23 b §
Avdrag från det genomsnittliga priset per enhet

Från det genomsnittliga priset per enhet vilket beräknats i enlighet med 23 § 1 mom. ska följande eurobelopp dras av:

1) i fråga om gymnasieutbildning 1 012,89 euro,

2) i fråga om grundläggande yrkesutbildning 770,55 euro, och

3) i fråga om grundläggande konstundervisning 2,02 euro.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska det genomsnittliga priset per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning och grundläggande konstundervisning dock ligga minst på 2015 års nivå.

27 §
Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning

De per studerandeårsverke bestämda priserna per enhet för sådan i 10 § 1 mom. avsedd yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt beräknas på basis av det genomsnittliga pris per enhet som föreskrivs för grundläggande yrkesutbildning i 23 § 1 mom., särskilt för frivillig tilläggsutbildning och för personalutbildning. Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning ska baseras på ett eurobelopp som utgör 93,8 procent av det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande yrkesutbildning som avses i 23 §. Priserna per enhet graderas i fråga om utbildning som hör till olika prisgrupper och i fråga om specialundervisning, i enlighet med vad som bestäms genom förordning av statsrådet. Undervisnings- och kulturministeriet kan dessutom av särskilda skäl höja priset per enhet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 304/2014
KuUB 19/2014
RSv 297/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.