184/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014 (13/2014) 11 § 1 mom., 25 § 1 mom. och Bilaga 2, av dem 11 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1385/2014, som följer:

11 §
Produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd och ytterligare stöd för mjölk för den mjölk som sökanden sålt för och som godkänts för marknadsföring 2014 eller produktionsstöd för direktförsäljning av mjölk 2014 får beviljas högst:

Stödområde Produktionsstöd för mjölk 1.1.—31.12. cent/liter Ytterligare stöd 1.12.— 31.12. cent/liter
Yttre skärgården, områdena A och B 4,1 12,5
Fasta Åland 4,1 12,5
Övriga A och B områden 2,9 12,5

25 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvolym som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager den 15 oktober 2014, den 14 november 2014 och den 15 december 2014, för den lagringsvolym som berättigar till stöd beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m3
Maskinellt kylda lager 9,1
Övriga lager 5,6


Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2015.

  Helsingfors den 5 mars 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga 2

BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM MAXIMIBELOPP

stödets belopp, miljoner euro
Mjölk, nötkreatur, tackor och hongetter samt hästar 22,72
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 16,00
Växthusproduktion 12,58
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter  1,08
Hektarstöd för husdjurslägenhet  9,69
Stöd för specialväxter till södra Finland  0,86

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.