171/2015

Utfärdat i Helsingfors den 3 mars 2015

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriet förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd 9/2015 3.3.2015 13.3.2015
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter 10/2015 3.3.2015 13.3.2015

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, Regeringsgatan 3 A, Helsingfors, PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Helsingfors den 3 mars 2015

Avdelningschef
Risto Artjoki

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.