142/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Lag om ändring av 13 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 13 § 2 mom. som följer:

13 §
Verkställande

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte anordnas i perioder på 3—24 månader åt gången. Varje period ska personen delta i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte i minst fyra timmar per dag under minst en och högst fyra dagar per kalendervecka.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

De aktiveringsplaner som gäller vid ikraftträdandet av denna lag ska ses över i enlighet med denna lag senast den 31 december 2015.

RP 328/2014
ShUB 39/2014
RSv 267/2014

  Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.