136/2015

Utfärdad i Helsingfors den 29 januari 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

fogas till 2 § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd (1019/2013) en ny 3 punkt

som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut fasta avgifter enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är


3) kontroll av den bedömning av screeningens berättigande som den som ordnar screening ska göra enligt 3 § i statsrådets förordning om screening (339/2011) och utlåtande som ges i samband med kontrollen, för vilket institutet tar ut en avgift på sammanlagt 3 500 euro när det gäller en bedömning av en screening som utförs första gången och 450 euro när det gäller en screening som bedömts tidigare.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015 och gäller till och med den 31 december 2015.

Helsingfors den 29 januari 2015

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Ruuhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.