135/2015

Utfärdad i Helsingfors den 13 februari 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i social- och hälsovårdsministeriets förordning om medicinsk användning av strålning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om medicinsk användning av strålning (423/2000) 39 §, 40 § 2 mom. och 41 § 3 mom.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

  Helsingfors den 13 februari 2015

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Ruuhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.