131/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut om trafikanordningar (203/1982) den punkt i 19 § som gäller märke 318 sådan den lyder i förordning 223/2002, och

fogas till 24 §, sådan den lyder i beslut 384/1994 och 1134/1998 samt i förordningarna 223/2002 och 228/2007, en ny punkt som gäller tilläggsskylt 850, som följer:

19 §

Märke 318. Förbjudet att transportera farliga ämnen

Tillsammans med vägmärket skall tilläggsskylt 848, 849 eller 850 alltid användas.


24 §

Tilläggsskylt 850. TunnelklassDenna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

  Helsingfors den 12 februari 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Överingenjör
Mikko Karhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.