111/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 februari 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) 3 § 21 punkten som följer:

3 §
Sjukdomar som lätt sprider sig

Följande sjukdomar är djursjukdomar som lätt sprider sig:


21) infektion med genotyp HPR-deleted av släktet isavirus (infektiös laxanemi eller ISA).


Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2015.

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/22/EU; (32014L0022); EUT nr L 44, 14.2.2014, s.45

  Helsingfors den 10 februari 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.