108/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordingen om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 460/1995, som följer:

4 §
Starka alkoholdrycker

Beteckningen Suomalainen Vodka, Finsk Vodka och Vodka of Finland som anges i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 får användas vid märkning av en produkt

1) som uppfyller de krav på vodka som föreskrivs i den förordningen,

2) som har tillverkats av etylalkohol som destillerats av säd eller potatis som odlats i Finland,

3) som har tillverkats av sådant finskt grundvatten eller källvatten som inte har bearbetats genom filtrering eller på något annat sätt,

4) som inte har färgats,

5) som är färglös och genomskinlig,

6) som har tillverkats i Finland; tappningen på flaska får dock ske också utanför Finland.

I vodka som avses i 1 mom. får det tillsättas aromer från frukter, bär, grönsaker eller kryddor som ger drycken smak.

Beteckningarna Suomalainen Marjalikööri, Suomalainen Hedelmälikööri, Finsk Bärlikör, Finsk Fruktlikör, Finnish berry liqueur och Finnish fruit liqueur som anges i den i 1 mom. nämnda bilagan får användas vid märkning av en produkt

1) som uppfyller de krav på likör som föreskrivs i den i 1 mom. nämnda förordningen,

2) som har tillverkats av jordbruksalkohol,

3) som har tillverkats av frukter eller bär som odlats i Finland eller av vilda frukter eller bär som plockats i Finland,

4) vars färg huvudsakligen kommer från de bär eller frukter som använts som råvara,

5) vars smak huvudsakligen kommer från de bär eller frukter som använts som råvara,

6) som har tillverkats i Finland; tappningen på flaska får dock ske också utanför Finland.


Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2015.

  Helsingfors den 12 februari 2015

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.