83/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om betalning av fronttillägg utomlands (241/1989) 8 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i förordning 94/2011, som följer:


8 §

Social- och hälsovårdsministeriet ska till Folkpensionsanstalten betala ett förskott på statens andelar senast tre bankdagar före de betalningsdagar som anges i 4 § 1 och 2 mom. Folkpensionsanstalten ska senast tio bankdagar före betalningsdagen för fronttillägg meddela social- och hälsovårdsministeriet det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de fronttillägg som ska betalas på betalningsdagen i fråga.


Folkpensionsanstalten ska lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs vid justeringen av förskottet på statens andel.


Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2015.

Förordningen tillämpas första gången på de förskott på statens andelar som betalas i mars 2015.

Helsingfors den 5 februari 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.