58/2015

Utfärdad i Helsingfors den 29 januari 2015

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014) 1 § 2 mom. 10 punkten som följer:

1 §
Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Gemensam ansökan används inte vid antagning av studerande till


10) skolorna Helsingin Saksalainen koulu och International School of Helsinki samt Europeiska skolan i Helsingfors.Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2015.

Denna förordning tillämpas på utbildning som börjar den 1 augusti 2015 eller därefter. På utbildning som inleds före nämnda tidpunkt tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 29 januari 2015

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Undervisningsråd
Heikki Blom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.