51/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 januari 2015

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om extra pension för idrottsutövare

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014):

1 §
Ansökan om extra pension för idrottsutövare

Ansökan om extra pension för idrottsutövare ska lämnas till undervisnings- och kulturministeriet före det datum som årligen anges i undervisnings- och kulturministeriets meddelande om att extra pension kan sökas.

Ansökningarna om pension behandlas en gång om året.

2 §
Ansökan och utredningar som ska fogas till den

Ansökan om extra pension för idrottsutövare ska göras på en blankett som undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat för detta ändamål. Ansökan om pension kan inte göras på någon annans vägnar.

Till ansökan ska fogas

1) beskattningsbeslut från den senast verkställda beskattningen,

2) pensionsbeslut och uppgift om det månatliga beloppet av pensionen eller, om sökanden ännu inte får pension, ett arbetspensionsutdrag med en uppskattning av pensionsbeloppet,

3) läkarutlåtande av de sökande under 60 år som åberopar arbetsoförmåga,

4) andra behövliga handlingar som sökanden vill hänvisa till.

3 §
Betalning av pension

Undervisnings- och kulturministeriet sänder uppgifter om beviljade extra pensioner för idrottsutövare till Keva för utbetalning.

Pensionerna betalas ut en gång i månaden på det bankkonto som pensionstagaren har uppgett.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

Helsingfors den 26 januari 2015

Försvarsminister
Carl Haglund

Överinspektör
Heidi Sulander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.