49/2015

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2015

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter (1323/2011) 7 § och bilaga 3 samt karta 14, de svenska kartorna 97 och 98, kartorna 101 och 102, de svenska kartorna 109 och 110, kartorna 115, 116 och 124 och de svenska kartorna 125 och 126 i kartbilagan, av dem bilaga 3 och karta 14 i kartbilagan sådana de lyder i förordning 999/2013, som följer:

7 §
Angivande av begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig inom ett övningsområde

En tillfällig begränsning av eller ett tillfälligt förbud mot rätten att röra sig inom en del av ett militärt övningsområde eller en del av ett övningsområde som hänför sig till gränssäkerheten som meddelats med stöd av 71 § 1 mom. i gränsbevakningslagen ska anges med klart iakttagbara skyltar eller band som placerats längs gränsen till övningsområdet eller på något annat ändamålsenligt sätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

Helsingfors den 23 januari 2015

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Jaana Heikkinen

Bilaga 3

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS OMRÅDEN SOM FÖRBUDET MOT RÄTTEN ATT RÖRA SIG AVSER
Förvaltningsenhet Kommun Kommun
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion Imatra Sydöstra Finlands gränsbevakningssektions stabsområde och Gräns- och sjöbevakningsskolans övningsområden vid Imatra utbildningscentral (kartbilaga, karta 1 och 2)
möteslokaler i Immola och vid Immalanjärvi (kartbilaga, karta 77 och 78)
Villmanstrand Nuijamaa patrullbas (kartbilaga, karta 79 och 80)
Sulkava lägerområdet vid Jukajärvi skjutområde (kartbilaga, karta 81 och 82)
Kajanalands gränsbevakningssektion Kajana Kajanalands gränsbevakningssektions stabsområde (kartbilaga, karta 82 a och 82 b)
Lapplands gränsbevakningssektion Enare Ivalo gränsbevakningsstation och gränsjägarkompani (kartbilaga, karta 83 och 84)
Rovaniemi Lapplands gränsbevakningssektions stabsområde (kartbilaga, karta 85 och 86)
Savukoski Tulppio patrullbas (kartbilaga, karta 87 och 88)
Västra Finlands sjöbevakningssektion  Föglö Storklobbs radarmast (kartbilaga, karta 89 och 90)
Hammarland Enskärs radarmast (kartbilaga, karta 91 och 92)
Haukipudas Virpiniemi sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 93 och 94)
Kalajoki Kalajoki sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 95 och 96)
Kemi Sjöbevakningens kaj i Kemi (kartbilaga, karta 97 och 98)
Kimitoön Hitis sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 99 och 100)
Karleby Sjöbevakningens kaj i Karleby (kartbilaga, karta 101 och 102)
Gustavs Susiluoto sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 103 och 104)
Kökar Kökarsörens mast (kartbilaga, karta 105 och 106)
Pargas Storharuns mast (kartbilaga, karta 107 och 108)
Mariehamn Sjöbevakningens kaj på Åland (kartbilaga, karta 109 och 110)
Korsholm Vallgrunds sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 111 och 112)
Valsörarnas radarmast (kartbilaga, karta 113 och 114)
Raumo Raumo sjöbevakningsstation och sjöbevakningens kaj (kartbilaga, karta 115 och 116)
Saltvik Saltviks radarmast (kartbilaga, karta 117 och 118)
Norra Karelens gränsbevakningssektion Ilomants lägerområdet vid Hiienvaara skjutområde (kartbilaga, karta 121 och 122)
Kontiolahti Norra Karelens gränsbevakningssektions stabsområde och gränsjägarkompani (kartbilaga, karta 123 och 124)
Onttola skjutbaneområdes sprängämneslager (kartbilaga, karta 125 och 126)
Finska vikens sjöbevakningssektion Fredrikshamn Ulko-Tammio bevakningstorn (kartbilaga, karta 126 a och 126 b)
Hangö Hangö sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 127 och 128)
Helsingfors Sjöbevakningens kaj på Finska vikens sjöbevakningssektions stabsområde (kartbilaga, karta 129 och 130)
Helsingfors sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 131 och 132)
Kyrkslätt Porkala sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 133 och 134)
Kotka Aspö sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 135 och 136)  
Kotka sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 75 och 76)
Borgå Borgå sjöbevakningsstation och bevakningstorn (kartbilaga, karta 137 och 138)
Pörtö bevakningstorn (kartbilaga, karta 139 och 140)
Raseborg Ekenäs sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 141 och 142)
Virolahti Hurppu sjöbevakningsstation (kartbilaga, karta 143 och 144)
Santio gränsövergångsställe och bevakningstorn (kartbilaga, karta 145 och 146)
Tuuholm bevakningstorn (kartbilaga, karta 147 och 148)
Kartbilagor             

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.