Ursprungliga författningar: 2014

1350/2014
Lag om försök som gäller minskning av kommunernas förpliktelser och styrning samt stöd för sektorsövergripande verksamhetsmodeller
1349/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument
1348/2014
Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om barnombudsmannen
1347/2014
Lag om införande av diskrimineringslagstiftningen
1346/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
1345/2014
Lag om ändring av 17 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
1344/2014
Lag om ändring av 19 § i lagen om samarbete inom företag
1343/2014
Lag om ändring av 6 och 6 a § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
1342/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om utlänningsregistret
1341/2014
Lag om ändring av utlänningslagen
1340/2014
Lag om ändring av 2 § i samiska språklagen
1339/2014
Lag om ändring av 1 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1338/2014
Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare
1337/2014
Lag om ändring av 13 § i lagen om republikens presidents kansli
1336/2014
Lag om ändring av 16 § i lagen om riksdagens tjänstemän
1335/2014
Lag om ändring av 9 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän
1334/2014
Lag om ändring av 6 och 11 § i statstjänstemannalagen
1333/2014
Lag om ändring av 8 och 12 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
1332/2014
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
1331/2014
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
1330/2014
Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
1329/2014
Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
1328/2014
Lag om jämställdhetsombudsmannen
1327/2014
Lag om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
1326/2014
Lag om diskrimineringsombudsmannen
1325/2014
Diskrimineringslag
1324/2014
Lag om ändring av lagen om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1323/2014
Lag om ändring av 15 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
1322/2014
Lag om ändring av 88 § i beredskapslagen
1321/2014
Lag om ändring av lagen om privat socialservice
1320/2014
Lag om ändring av 25 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd
1319/2014
Lag om ändring av 82 § i lagen om främjande av integration
1318/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
1317/2014
Lag om ändring av 12 § i lagen om stöd för närståendevård
1316/2014
Lag om ändring av 2 och 12 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
1315/2014
Lag om ändring av 11 § i lagen om social kreditgivning
1314/2014
Lag om ändring av 28 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1313/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
1312/2014
Lag om ändring av 24 § i lagen om utkomststöd
1311/2014
Lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1310/2014
Lag om ändring av 3 § i mentalvårdslagen
1309/2014
Lag om ändring av 8 d och 17 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp
1308/2014
Lag om ändring av 12 och 19 § i lagen om missbrukarvård
1307/2014
Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
1306/2014
Lag om ändring av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården
1305/2014
Lag om upphävande av 20 § i folkhälsolagen
1304/2014
Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1303/2014
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
1302/2014
Lag om ändring av barnskyddslagen
1301/2014
Socialvårdslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.