Ursprungliga författningar: 2014

50/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
49/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2014
48/2014
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Tove Jansson
47/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriet förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
46/2014
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2013
45/2014
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2014
44/2014
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2014
43/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Myanmar om omstrukturering av Myanmars skulder
42/2014
Lag om ändring av 7 kap. 7 § i lagen om bostadsköp
41/2014
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
40/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
39/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden
38/2014
Lag om ändring av lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem
37/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
36/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om Landsbygdsverket
35/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
34/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
33/2014
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
32/2014
Lag om ändring av 2 och 8 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
31/2014
Lag om ändring av 2 och 8 § i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
30/2014
Lag om ändring av 23 § i lagen om stöd för utveckling av landsbygden
29/2014
Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket
28/2014
Lag om stödjande av landsbygdens utveckling
27/2014
Lag om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden
26/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om luftfart
25/2014
Lag om ändring av 127 och 152 § i avfallslagen
24/2014
Lag om ändring av 10 § i lagen om Folkpensionsanstalten
23/2014
Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
22/2014
Lag om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd
21/2014
Lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem
20/2014
Lag om upphävande av lagen om en social- och hälsovårdsberättelse
19/2014
Lag om upphävande av lagen om avgivande av en berättelse om utvecklingssamarbetet till riksdagen
18/2014
Lag om ändring av 37 § i språklagen
17/2014
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
16/2014
Lag om ändring av lagen om statsrådet
15/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur inom systemet med nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen år 2014
14/2014
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2014
13/2014
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014
12/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
11/2014
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
10/2014
Lag om ändring av 12 kap. 10 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
9/2014
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
8/2014
Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
7/2014
Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
6/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll
5/2014
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
4/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
3/2014
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2014
2/2014
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014
1/2014
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.