Ursprungliga författningar: 2014

200/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av Lettlands anslutning
199/2014
Kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och annan yrkesskicklighet för fordonsbesiktningspersonal
198/2014
Kommunikationsministeriets förordning om kvalitetsledningssystem för fordonsbesiktningsverksamhet och om de handlingar som ska bevaras på besiktningsstället
197/2014
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon
196/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
195/2014
Statsrådets förordning om utbildningskommissionen för besiktningsverksamheten
194/2014
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer
193/2014
Statsrådets förordning om ändring av 55 § i statsrådets förordning om registrering av fordon
192/2014
Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
191/2014
Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 8 kap. 1 § i bokföringslagen
190/2014
Lag om ändring av 1 kap. 5 § i lagen om försäkringsföreningar
189/2014
Lag om ändring av 15 och 22 b § i lagen om utländska försäkringsbolag
188/2014
Lag om ändring av 2 och 10 kap. i försäkringsbolagslagen
187/2014
Lag om ändring av 124 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
186/2014
Lag om ändring av 205 § i lagen om sjömanspensioner
185/2014
Lag om ändring av 5 och 12 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
184/2014
Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet
183/2014
Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
182/2014
Lag om ändring av 16 § i lagen om överlåtelseskatt
181/2014
Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande
180/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om betalningsinstitut
179/2014
Lag om ändring av 3 § i betaltjänstlagen
178/2014
Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
177/2014
Lag om ändring av 19 b § i lagen om statens säkerhetsfond
176/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
175/2014
Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande
174/2014
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
173/2014
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
172/2014
Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen
171/2014
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
170/2014
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
169/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om värdeandelskonton
168/2014
Lag om ändring av 2 kap. 16 och 26 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
167/2014
Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument
166/2014
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
165/2014
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
164/2014
Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder
163/2014
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
162/2014
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder
161/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Ukraina
160/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2014 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
159/2014
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer
158/2014
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
157/2014
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
156/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Zambia om främjande och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
155/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Hongkong om främjande och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
154/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 2 och 4 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
153/2014
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid valet till Europaparlamentet 2014
152/2014
Lag om ändring av 33 och 40 § i alkohollagen
151/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om statens konstnärsstipendier

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.